Nieuws

  1. Deelname ‘Painting of the Year’
  2. Expositie ‘Nachtwacht’
  3. Expositie ‘Bubbel’
Deelname ‘Painting of the Year’

Deze toffe schilderwedstrijd is weer begonnen. Georganiseerd door De Kunstcollega’s en open voor deelnemers uit de hele wereld. En ik doe mee, met maar liefst 3 werken: ‘Introvert’, ‘Ikigai’ en ‘Citroentje!’

En nu?
Vanaf 1 oktober kan het publiek een winnaar kiezen door te stemmen. Er zijn bijna 500 schilderijen ingezonden. Natuurlijk vind ik het heel fijn als je op één van mijn werken wil stemmen!
Ja ik ‘verspreid’ mijn stemmen nu wel door met 3 werken in plaats van 1 mee te doen, maar hé: ‘May the most favourite painting win!’ Het is ook natuurlijk een leuk en spannend avontuur om mijn schilderijen te onderwerpen aan een wereldwijde keuring. Het is dus aan jou. 😉

Hoe?
1. Ga vóór 1 december naar de site paintingoftheyear.com en vul rechtsboven in het zoekveld ‘Conny’ in. (De snelste route, aangezien de inzendingen rouleren op de site).
2. Je komt dan bij mijn 3 schilderijen. Vul je e-mailadres in en klik op ‘Vote’. En het leuke? Je kunt op alle drie een stem uitbrengen! 3x dus! 😉😁
3. Je ontvangt een bevestigingsmail. Klik de link daarin om je stem te bevestigen.

Jury
Naast het publiek zal ook een jury de werken beoordelen. Op 1 november worden 50 genomineerden voor de juryprijs bekend gemaakt. Na nog 2 selectieronden volgt de uitslag in december.

Blijf op de hoogte
Als je wil weten hoe dit afloopt, volg me dan op mijn socials. Zie je daar!

This cool painting competition has started again. Organized by De Kunstcollega’s and open to participants from around the world. And I’m a contestant with no less than 3 works: ‘Introvert’, ‘Ikigai’ and ‘Little Lemon!’

Now what?
From October 1st, the public can choose a winner by voting. Nearly 500 paintings have been submitted. Of course I’d love for you to vote for one of my works!
Yes I know I’m spreading my votes by participating with 3 works instead of 1, but hey: ‘May the most favourite painting win!’ It is also a very fun and exciting adventure to subject my paintings to a worldwide inspection. So it’s up to you. 😉


How?
1. Before December 1st, go to the site paintingoftheyear.com and fill in ‘Conny’ in the search field at the top right corner. (The fastest route, as the entries rotate on the site).
2. You will then find my 3 paintings. Enter your email address and click on ‘Vote’. The fun part? You can vote on all three! That is 3 votes! 😉😁
3. You will receive a confirmation email. Click the link in it to confirm your vote.

Jury
In addition to the public, a jury will also judge the works. On November 1st, 50 nominees for the jury prize will be announced. After 2 more selection rounds, the results will follow in December.

Stay informed
If you want to know how this ends, follow me on my socials. See you there!

Expositie ‘Nachtwacht’

Locatie: Cultuurhuis Bergeijk – Domineestraat 8A, 5571 EJ Bergeijk 

Datum: 8 sept. 2022 t/m 5 nov. 2022
Meer info: cultuurhuisbergeijk.nl

De Bergeijkse Kunstenaarsvereniging heeft een eigen project Rembrandt in het leven geroepen voor het tienjarig jubileum. 21 Kunstenaars hebben elk een paneel van De Nachtwacht geschilderd voor een ‘reproductie’ van misschien wel dit bekendste schilderij ter wereld. Elke deelnemer was vrij in zijn of haar interpretatie, zolang de omtrekken van de originele figuren gevolgd werden. Het héle schilderij – oftewel de 21 panelen gecombineerd – is t/m 9 november te zien in het Cultuurhuis in Bergeijk.

Expositie ‘Bubbel’

Locatie: Cultuurhuis Bergeijk – Domineestraat 8A, 5571 EJ Bergeijk 

Datum: 8 sept. 2022 t/m 5 nov. 2022
Meer info: cultuurhuisbergeijk.nl

Naast het Nachtwacht project van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging is tegelijkertijd een overzichtstentoonstelling ingericht van 14 kunstenaars, met als thema ‘Bubbel’. Elke kunstenaar heeft één of enkele werken aangereikt, waarbij dit thema is toegepast. Natuurlijk is Corona een onderwerp dat daarin terugkeert, maar ook verbinding, humor en abstract werk. De tentoonstelling is t/m 9 november te bezoeken in het Cultuurhuis in Bergeijk.

%d bloggers liken dit: